Fundacja Czysta Para

Czysta Para

O nas

O fundacji

O fundacji

Misja fundacji

Fundacja Czysta Para realizuje swoją misję poprzez wsparcie osób bezrobotnych, przy czym w naszej polityce kadrowej kładziemy nacisk na aktywizację szczególnie potrzebujących pomocy jednostek. Od samego początku priorytetyzujemy zatrudnienie osób wykluczonych społecznie lub borykających się z trudnościami w powrocie do aktywności zawodowej. Nasze inicjatywy opierają się na łączeniu osób z bogatym doświadczeniem zawodowym, nie zawsze udokumentowanym,  z możliwościami legalnego zatrudnienia w obszarach objętych naszą działalnością statutową i gospodarczą.

Tworząc miejsca pracy dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, nie tylko rozwiązujemy problemy związane z bezrobociem, ale również aktywnie działamy w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej. Nasze działania reintegracyjne skupiają się na rozwiązaniu specyficznych problemów, z jakimi pracownicy mogą się borykać po podjęciu zatrudnienia. Dotyczą one głównie braku systematyczności, motywacji, wiary we własne umiejętności, poczucia własnej wartości, pewności siebie, a także regularności, zaangażowania i zaufania do siebie i innych. Dlatego proces reintegracji społeczno-zawodowej opieramy na rozmowach motywacyjnych i rozwojowych, skupiając się szczególnie na kształtowaniu systematyczności, konsekwencji i regularności w pracy oraz życiu osobistym.

Fundacja realizuje swoją misję nie tylko w wymiarze zawodowym, ale również społecznym, angażując pracowników w zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym. W ten sposób wspieramy ich wewnętrzną motywację do współpracy z nami.

Fundacja Czysta Para, założona w styczniu 2022 roku, stanowi niezależną, apolityczną organizację non-profit. Nasza misja statutowa obejmuje wsparcie dla rozwoju technologii, innowacyjności i wynalazczości, a także promowanie oraz wdrażanie nowatorskich rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej. Jednak nasze zaangażowanie nie kończy się na obszarze technologii.

Aktywnie działamy również na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i narodowego, świadcząc naszą troskę o wartości historyczne. Wierzymy, że rozwijając współczesne rozwiązania, nie wolno zapominać korzeniach i dziedzictwie.

Dodatkowo, nasza fundacja skupia się na promocji zatrudnienia, aktywizacji zawodowej oraz integracji społecznej osób bez pracy. Naszym celem jest nie tylko znalezienie miejsc pracy, ale także stworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie. Działamy również na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Naszym obszarem działania jest głównie powiat  rzeszowski oraz tereny województwa Podkarpackiego. Lokalny wymiar naszych działań pozwala nam lepiej zrozumieć i adresować konkretne potrzeby społeczności, co sprawia, że nasza praca jest bardziej skuteczna.

Jesteśmy  przekonani,  że  poprzez  nasze  różnorodne  inicjatywy przyczyniamy się do pozytywnych zmian w społeczności lokalnej. Jeśli mają Państwo pytania lub potrzebują wsparcia, jesteśmy gotowi służyć pomocą!

O fundacji

Działalność Społeczna

Fundacja Czysta Para stanowi przedsiębiorstwo społeczne, co praktycznie oznacza realizację idei ekonomii społecznej, gdzie narzędzia ekonomiczne, takie jak kapitał czy zysk, są wykorzystywane w celu osiągania zamierzonych celów społecznych. Nasze przedsiębiorstwo społeczne wyróżnia się na rynku, ponieważ trwale łączy działalność społeczną z ekonomiczną. Działalność ekonomiczna staje się narzędziem służącym osiąganiu celów społecznych, które są dla nas najważniejsze. Nie tylko dostarcza ona finansowania dla działań społecznych, ale również generuje miejsca pracy, zwłaszcza dla osób w trudnej sytuacji życiowej.

W projektowaniu działalności społecznej dla przedsiębiorstwa społecznego uwzględniliśmy dwa kluczowe aspekty: potencjał przedsiębiorstwa społecznego, takie jak umiejętności i predyspozycje pracowników oraz infrastruktura, a także konkretne potrzeby lokalnej społeczności, w miejscu, gdzie przedsiębiorstwo społeczne ma swoją siedzibę.

W ramach naszej działalności pożytku publicznego realizujemy szereg działań, w tym:

1. Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
2. Promowanie kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
3. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
4. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Ponadto, nasza fundacja angażuje się w:

– Uczestnictwo pracowników fundacji w inicjatywach społecznych związanych z przekazywaniem darowizn podczas różnych inicjatyw charytatywnych.
– Organizowanie zbiórek charytatywnych dla osób niepełnosprawnych lub dotkniętych skutkami siły wyższej.
– Organizowanie spotkań integracyjnych społeczności lokalnej.

O fundacji

Firma dziś

Dzisiaj Fundacja Czysta Para, będąc pionierem nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań, nie tylko skupia się na efektywnym i przyjaznym dla środowiska wykonywaniu zleceń, lecz także podejmuje innowacyjne kroki w obszarze społecznego zaangażowania. Nasze nowoczesne maszyny parowe umożliwiają nie tylko precyzyjne czyszczenie, ale również pozostawiają minimalny ślad ekologiczny. Zaledwie 10 litrów wody wystarcza do umycia samochodu czy nagrobka, co stanowi znaczącą oszczędność w porównaniu z tradycyjnymi metodami, gdzie zużycie może wynosić około 300 litrów.

W Fundacji Czysta Para nie tylko jesteśmy dumni z naszych osiągnięć technologicznych, ale także z naszej zaangażowanej kadry. Dzisiaj z dumą informujemy, że zatrudniamy osoby z niepełnosprawnością, uchodźców z Ukrainy oraz osoby długotrwale bezrobotne. Wierzymy w inkluzję społeczną i tworzymy warunki pracy, które sprzyjają różnorodności i równości szans.

Nasza misja aktywizacji zawodowej osób niepracujących, szczególnie tych wymagających pomocy, nabiera nowego wymiaru dzięki zatrudnianiu osób z różnych środowisk. To nie tylko kwestia ekologicznych i technicznych innowacji, lecz także społecznego zaangażowania, które wpisuje się w naszą wizję zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy przekonani, że różnorodność naszego zespołu stanowi siłę napędową dla naszych działań, przyczyniając się zarówno do rozwoju społeczności lokalnej, jak i tworzenia pozytywnego wpływu na otoczenie.

Fundacja Czysta Para nie tylko wyznacza nowe standardy w dziedzinie czyszczenia i pielęgnacji, lecz także staje się symbolem społecznej odpowiedzialności, angażując się w zatrudnianie osób z różnych grup społecznych. Nasze działania nie tylko pozostawiają czystsze ślady na powierzchni, ale również wpisują się głęboko w tkankę społeczną, budując lepsze jutro dla wszystkich.

Certyfikaty

O fundacji

Opinie

Firma zrealizowała wszystko w stu procentach, obsługa bardzo profesjonalna i miła. Zamawialiśmy czyszczenie samochodów firmowych w pełnym pakiecie z dojazdem pod firmę. Ważna dla nas była opcja dojazdu do klienta oraz terminowa wykonanie usługi. Firma godna polecenia.

Pan Andrzej Rudek właściciel RUDEK Gabinety Rehabilitacji Medycznej Sp. z o.o.

Super firma! Wyczyszczone nagrobek wyglądają olśniewająco, jestem zdumiona jak to dobrze wyszło. Zamówiłam w Fundacji Czysta Para mycie starego rodzinnego grobu. W trakcie realizacji dodatkowo zamówiłam odmalowanie napisów oraz wizerunku Matki Boskiej. Wszystko wyszło pięknie. BARDZO POLECAM ta firmę.

Pani Dorota Przybyszówka

Zamówiłam w firmie Czysta Para mycie i renowacje dwóch nagrobków. Renowacja polegała na wyczyszczeniu i odmalowaniu krzyża, uszczelnieniu płyt, ustawieniu ławeczki i ułożeniu koski wokoło grobu. Efekt jest bardzo dobry, wszystko została wykonane nawet lepiej niż myślałam. W trakcie realizacji załoga wszystko ze mną konsultowała i podpowiadała co była bardzo pomocne. Bardzo miła obsługa klienta i porządna załoga, a co ważne terminowa. Bardzo ich polecam.

Pani Marta Rzeszów

Kolejny raz groby bliskich posprzątane na czas i dokładnie. Cena również adekwatna do wykonanej pracy! Jestem zadowolony z wykonanej pracy. Uczciwosc, terminowość i fachowa obsługa zasługuje na wystawienie tylko pozytywnej oceny!

Pan Jan Jaskulski Rzeszów

Samochód wygląda prawie jak z salonu. Auto zostało dokładnie umyte i odkurzone. Szyby i lakier pozostały bez zacieków. Świetne miejsce, sympatyczni ludzie - polecam z całego serca i na pewno jeszcze wrócę.

Pani Joanna Nowak Kolbuszowa

Strona wykonana przez: Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach  projektu “ROWES – wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie I”