Fundacja Czysta Para

Czysta Para

Realizacje

Czyszczenie skórzanego fotela Hondzie CRV

Czyszczenie nagrobka!

Renowacja nagrobka!

Jak działa para w motoryzacji

Strona wykonana przez: Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach  projektu “ROWES – wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie I”